Visit by Vikramjit Singh Sahney ji at Guru Granth Sahib Vidya Kender at Mehrauli

Visit by Sr. Vikramjit Singh Sahney, Chairman Sun Foundation at Free Skill Development Centre at Sri Guru Granth Sahib Vidya Kender at Mehrauli, New Delhi on 7th November, 2018